Bát sen tắm ra nước yếu

CÂU HỎI 3: Gia đình tôi ở tầng 6 của chung cư 32 tầng, tại sao sen tắm lại phun nước yếu? Có phải do sen tắm bị lỗi hay không?

Trả lời:

Trong trường hợp này, đầu tiên hãy kiểm tra xem van nước tổng đã mở đủ chưa. Nếu đã mở hết cỡ mà vẫn yếu thì tùy từng loại sen mà ta kiểm tra và xử lý cho phù hợp.

99-2hình 1

99-3hình 2

Trả lời:

Trong trường hợp này, đầu tiên hãy kiểm tra xem van nước tổng đã mở đủ chưa. Nếu đã mở hết cỡ mà vẫn yếu thì tùy từng loại sen mà ta kiểm tra và xử lý cho phù hợp.

1/ Sen gật gù:

 

Hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

Nước phun ra ở bát sen yếu

Cặn bẩn bát sen Làm sạch bát sen ( Hình số 1 )
Đuôi bát sen có van giảm áp Tháo bỏ van giảm áp ( Hình số 2 )

2/ Sen nhiệt độ

Hiện tượng

Nguyên nhân

Cách khắc phục

Ghi chú

Nước phun ra ở bát sen yếu

Cặn bẩn bát sen Làm sạch bát sen ( Hình số 1)
Cặn bẩn lưới lọc Làm sạch lưới lọc ( Hình số 2,3 )
Đuôi bát sen có van giảm áp Thao van giảm áp ( Hình số 4 )

 

98-08hình 3

98-09hình 4

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan