Hướng dẫn SD tủ lạnh Hitachi R-WX74K

Bản vẽ kích thước tủ lạnh Hitachi 735 Lít R-WX74K Nhật Bản
Công năng các ngăn của Tủ lạnh HItachi Nhật Bản
Tính năng ngăn Hút Chân không Tủ lạnh Hitachi Nhật Bản
ốp chân tủ và tăng giảm chiều cao, cân bằng cánh tủ khi cần thiết
Bản dịch chi tiết hướng dẫn các nút chức năng Tủ lạnh Hitachi R-WX74K

Bài Viết Liên Quan