LIỀN KỀ NGUYỄN CHÁNH

Chủ đầu tư căn Liền kề mặt phố Nguyễn Chánh, Cầu giấy (đối diện kiểm toán nhà nước) chọn sử dụng 1 số thiết bị nội địa Nhật do Thiết Bị Nhật.com.vn cung cấp

Đơn hàng thực tế
Do công trình đang thi công nên chúng tối sẽ tiếp tục cập nhật ảnh thực tế sau khi hoàn thiện.

Bài Viết Liên Quan