Mã lỗi nồi cơm cao tần Toshiba nội địa Nhật Bản

Khi sử dụng các sản phẩm nồi  cơm nội địa Nhật Bản, các bạn có thể gặp trường hợp nồi báo một số ký hiệu như C10, C14, E02… đó là khi nồi cơm báo cho chúng ta biết có gì đó bất thường, có thể do nồi bị trục trặc lỗi gì đó nên nhà sản xuất đã dự liệu trước và cài đặt thành các ký hiệu nhằm báo cho chúng ta biết để dẽ dàng trong việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa mà không cần phải mất thời gian mò lỗi…hoặc cũng có thể do lỗi sử dụng chưa đúng cách của con người mà sản phẩm cảnh báo để chú ý sử dụng đúng cách đảm bảo cho việc sử dụng 1 cách hiệu quả, an toàn và tốt nhất.
z596647679627_8c13c27c0698eb9bc161655c6a73e567
z596647674383_c6654fe520f93a39443aba47b7c28162
z596647570805_6c539e4e1b2cb76a2dbd591145a284f4
Sau đây là tổng hợp một số mã lỗi của nồi cơm cao tần toshiba nội địa nhật bản
Báo lỗi C…
C10 Lỗ thông khí bất thường
C11 Cảm biến nồi bị lỗi
C12 Cảm biến nắp nồi lỗi
C13 Nắp ngoài nồi bị mở
C14 Chế độ điện áp cao
Báo lỗi E
E1 Cảm biến bên cạnh đứt
E Cảm biến lỗi
E02 Cảm biến nồi bị lỗi
E03 Cảm biến nồi bị ngắn mạch
E05 Cảm biến nắp nồi lỗi
E06 Cảm biến nắp nồi ngắn mạch
E07 Cảm biến nhiệt độ IGBT đứt
E08 Cảm biến nhiệt độ IGBT lỗi
E09 Cảm biến nhiệt độ IGBT ngắn mạch
E10 Mạch inveter không hoạt động, không gia nhiệt
E11 Lỗi nguồn, cắm nhầm điện 200V
E12 Quạt lỗi, nguồn điện
E13 Lỗ thông khí bất thường
E2 Cảm biến bên cạnh không tiếp xúc
E3 Cảm biến nắp nồi đứt
E4 Cảm biến nắp nồi không tiếp xúc
Báo lỗi F
F01 Cảm biến nồi bị đứt
F02 Cảm biến nồi bị lỗi
F03 Cảm biến nồi bị ngắn mạch
F04 Cảm biến nắp nồi đứt
F05 Cảm biến nắp nồi lỗi
F06 Cảm biến nắp nồi ngắn mạch
F07 Cảm biến nhiệt độ IGBT đứt
F08 Cảm biến nhiệt độ IGBT lỗi
F09 Cảm biến nhiệt độ IGBT ngắn mạch
F10 Mạch inveter không hoạt động, không gia nhiệt
F11 Lỗi nguồn, cắm nhầm điện 200V
F12 Điều chỉnh giá trị bất thường
F13 Nhiệt độ nắp bất thường – cao
F14 Tín hiệu Micro control bất thường
F15 Cảm biết nhiệt nồi bất thường
F26 Cảm biết nhiệt nắp nồi bất thường

Bài Viết Liên Quan